Biuro w Grodzisku Wlkp: +48 61 444 57 75 | Biuro w Nowym Miasteczku: +48 68 388 80 93

Verbio Humus

Nawóz organiczny “Verbio Humus” jest źródłem materii organicznej, która odgrywa ważną rolę w kształtowaniu żyzności gleb oraz składników pokarmowych roślin. Działanie nawozu „Verbio Humus” jest zbliżone do obornika i kompostów roślinnych. Nawóz, będący produktem ubocznym powstałym przy produkcji bioetanolu, stanowi stałą frakcję z surowców roślinnych tj. żyta, pszenżyta, pszenicy oraz kukurydzy. Materia organiczna wnikając do gleby poprawia jej strukturę, retencję wodną, właściwości sorpcyjne oraz aktywność biologiczną.

Sposoby i terminy stosowania nawozu

Nawóz “Verbio Humus” przeznaczony jest do stosowania przedsiewnego i pogłównego pod wszystkie rośliny uprawy polowej, a także na trwałe użytki zielone. „Verbio Humus” jako nawóz organiczny może być stosowany od początku marca do końca listopada. Dopuszczalną dawkę nawozu należy określić w oparciu o dobrą fachową praktykę z uwzględnieniem zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz dostosować do potrzeb nawozowych roślin na polu.

Dawkowanie

Dawki nawozu należy dostosować do potrzeb nawożenia roślin na polu, przyjmując, że 10 tonach nawozu zawiera ok. 40 kg N ogółem, 80 kg P2O5 i 40 kg K2O. Na glebach o wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu stosować 10 t/ha jednorazowo w okresie 2 lat. Na glebach średnio zasobnych w fosfor stosować ok. 10 t/ha rocznie. Do rekultywacji gleb wyczerpanych z fosforu można zastosować „Verbio Humus” jednorazowo do 30 t/ha.

Twoje korzyści z zastosowania nawozu „VERBIO Humus”:

  • wysoka przyswajalność azotu przez rośliny (forma amonowa)
  • użyźnianie stanowiska dzięki dużej zawartości próchnicy w nawozie
  • dzięki procesowi higienizacji nawóz nie zawiera aktywnych nasion chwastów, jaj pasożytów, ani bakterii chorobotwórczych, co minimalizuje koszty związane z użyciem pestycydów
  • stosowanie przedsiewne i pogłówne,
  • nawóz idealny pod wszystkie rośliny uprawy polowej, optymalna relacja ceny do korzyści

Skład:

  • około 8 kg/t całkowitego azotu
  • około 7 kg/t całkowitego fosforanu P2O5
  • około 4 kg/t tlenku potasu K2O
  • lub adresem e-mail: handel@verbio.pl
Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych przedstawicieli regionalnych lub bezpośrednio w naszych oddziałach.