Fotowoltaika – Dofinansowania 2023 – kto może skorzystać i ile otrzymać dopłaty?

dofinansowania fotowoltaika 2023

Spis treści

Odnawialne źródła energii (OZE) są z roku na rok coraz bardziej popularne w Polsce. Dzieje się tak głównie dzięki świadomości ludzi na temat dbania o środowisko oraz ze względu na coraz wyższe koszty związane z tradycyjnymi źródłami energii. Jednym z głównych problemów, które utrudniają wielu rodzinom wdrożenie technologii związanych z OZE, są jednak nadal dość wysokie początkowe koszty inwestycyjne. Dlatego też w Polsce istnieją liczne dotacje i ulgi, które mają na celu ułatwienie takiej inwestycji. Poniżej przedstawimy Wam aktualne programy dofinansowania do OZE w 2023 roku. Dowiecie się również, dla kogo są one przeznaczone oraz jak złożyć wniosek.

Nowość od rządu – dofinansowanie do fotowoltaiki w blokach

Zanim przejdziemy do konkretnych programów dofinansowania na rok 2023, warto najpierw wspomnieć o nowym programie Rządu, który został ogłoszony 28 listopada 2022 roku, z kolei wnioski możemy składać od 1 lutego 2023 roku. Mowa tu o dopłatach do fotowoltaiki w blokach. Taki program skierowany jest przede wszystkim do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, a dofinansowanie może wynieść nawet 50% całych kosztów inwestycji na fotowoltaikę!

Jak już wspomnieliśmy, od 1 lutego bieżącego roku zostało uruchomione przyjmowanie wniosków o dopłaty w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie możemy otrzymać na zakup, montaż i budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, modernizację istniejącej już instalacji, gdzie moc jej wzrośnie o minimum 25% oraz w przypadku zakupu instalacji wspomagającej, czyli magazynów energii.

Jakie są najważniejsze założenia nowego programu dopłat?

Do głównych założeń dofinansowania do fotowoltaiki w blokach zaliczamy:

 • Wprowadzenie nowej instytucji – prosumenta lokatorskiego – dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • Możliwość otrzymania nawet 50% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną,
 • Autokonsumpcja będzie dotyczyła tylko części wspólnej,
 • Całość energii oddanej do sieci będzie rozliczana w skali miesiąca ze sprzedawcą, według cen hurtowych, a następnie będzie ona wpływać na konto właściciela,
 • Przychody właściciela będą obniżały co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będą mogły być przeznaczone na remont czy inne potrzeby,
 • Prosument ma obowiązek zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia, dokumentując to uchwałą o budowie instalacji.

Program „Czyste Powietrze” z nową odsłoną od nowego roku

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje już czwarta odsłona rządowego programu „Czyste Powietrze”, która ma zachęcić Polaków do skorzystania z dotacji na odnawialne źródła energii. Istotą programu od samego początku była poprawa jakości powietrza, które mimo wielu inicjatyw nadal jest w opłakanym stanie. Praktycznie w każdym mieście zimą przekraczane są normy zanieczyszczeń, a z powodu smogu w naszym kraju każdego roku umiera około 100.000 osób!

Dlatego też tak ważne jest, byśmy mieli świadomość o istnieniu takich programów, jak właśnie „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Na program „Czyste Powietrze” przeznaczono już ponad 100 mld złotych, a mamy pewność, że będzie on trwał do 2029 roku. W tym czasie na dopłaty na wymianę przestarzałych kotłów, ocieplenie domów czy montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych będzie mogło liczyć około 3 mln gospodarstw. Do programu kwalifikują się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Pamiętajmy, że program nie obejmuje domów, które są jeszcze w trakcie budowy.

Jakie są najważniejsze założenia nowego programu dopłat?

Z dotacji do tej pory skorzystało już ponad 500.000 gospodarstw domowych, ale jest to nadal zbyt niski wynik. Jak wynika bowiem z danych Centralnej Ewidencji Budynków, w Polsce nadal pracuje ponad 4,4 mln pieców na paliwa stałe! Tymczasem już od 2023 roku w niektórych województwach zaczęły obowiązywać zakazy palenia w piecach najgorszych klas. Dlatego też, by poradzić sobie ze smogiem, niezbędny jest wzrost liczby beneficjentów.

W związku z tym od 3 stycznia 2023 roku uruchomiono, nową, ulepszoną wersję programu. Zmiany zostały wymuszone jednak nie tylko zbyt niskim zainteresowaniem, ale także wzrostem inflacji. Najnowsza wersja ma promować przede wszystkim kompleksową termomodernizację budynków.

Podwyższono progi dochodowe

Dzięki podniesionym progom dochodowym, teraz więcej osób będzie mogło skorzystać z dotacji. Aktualnie sytuacja przedstawia się następująco:

 • W przypadku dofinansowania podstawowego, roczny próg dochodowy wzrósł ze 100.000 do 135.000 zł,
 • W przypadku dofinansowania podwyższonego próg dochodowy wzrósł z 1.564 zł do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2.189 zł do 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • W przypadku dofinansowania na kompleksową termomodernizację próg dochodowy wzrósł z 900 zł do 1.090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1.260 do 1.526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Wzrosły także wysokości dotacji

Znacznie zwiększona została również wysokość dotacji na poszczególne rodzaje przedsięwzięć. Łącznie możemy teraz otrzymać nawet 136.200 zł, bowiem poza 1200 zł na audyt, kwoty zmieniły się w sposób następujący:

 • Na dofinansowania podstawowego maksymalna kwota dotacji wzrosła z 30.000 zł do 66.000 zł,
 • Na dofinansowania podwyższonego maksymalna dotacja wzrosła z 47.000 zł do 99.000 zł,
 • Na dofinansowania najwyższego maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 79.000. zł do 135.000 zł.

Ponadto w przypadku drugiej i trzeciej części programu można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed rozpoczęciem remontu. Wówczas to środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Natomiast pozostała część w ciągu 30 dni od ukończenia prac związanych z remontem.

Program „Czyste Powietrze” – wnioski i terminy

Program „Czyste Powietrze” został uruchomiony już w 2018 roku, a umowy będą podpisywane do końca 2027 roku (wszystkie prace muszą zostać jednak ukończone do 30.06.2029 roku). Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dlatego nie ma ściśle określonych ram czasowych. Możemy je składać zarówno drogą elektroniczną, jak i w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji naszego budynku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć? Każdy zainteresowany musi przygotować:

 • skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonego dofinansowania,
 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu),
 • skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (w przypadku współwłasności),
 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową).

Program „Mój Prąd” – dotacja do 31 tysięcy zł

Od 15 grudnia 2022 roku zaszły dość duże zmiany w programie „Mój Prąd”. Są to oczywiście zmiany na korzyść dla nas, ponieważ niosą ze sobą podwyżki dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii. Ponadto nowa wysokość dotacji obejmuje również tych beneficjentów, którzy otrzymali już wsparcie!

Decyzja o rozszerzeniu programu Mój Prąd w 2022 i 2023 roku o magazyny energii i inne rozwiązania zwiększające zużycie wynika wprost z przyjętej w grudniu 2021 roku nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Prosumencka fotowoltaika w 2023 roku różni od tej, która funkcjonowała w poprzednich latach, w ramach systemu opustów. Nowy system rozliczeń z jednej strony ma zniechęcić prosumentów do przewymiarowania instalacji, a z drugiej pobudzić autokonsumpcję. Mój Prąd 2022, ze swoimi dofinansowaniami m.in. na magazyny energii byłbym bodźcem do wzmocnienia i ugruntowania zmian.

Program „Mój Prąd” – dla kogo?

Podobnie jak do tej pory, aktualny program „Mój Prąd” jest skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają energię na własne potrzeby. Warunkiem do złożenia wniosku jest jednak podpisanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii.

Pieniądze z programu przysługują beneficjentowi na zakup oraz montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Wsparcia nie obejmują rozbudowy i przebudowy istniejących już systemów. Dotację będą mogły zatem otrzymać jedynie te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 01.04.2022 roku lub Ci, którzy przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Na co otrzymamy pieniądze z programu?

Według najnowszej wersji programu „Mój Prąd” dofinansowanie możemy aktualnie otrzymać na:

 • zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
 • zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

Jakie kwoty są możliwe do otrzymania?

Wysokość dotacji z programu „Mój Prąd” jest powiązana bezpośrednio z zakupem dodatkowych rozwiązań. Czyli wynika z tego, że więcej pieniędzy otrzymają Ci, którzy zdecydują się na montaż fotowoltaiki wraz z magazynem energii. Jak praktycznie przedstawia się jednak wysokość dotacji?

 • Dofinansowanie wyłącznie na instalację PV – do 6.000 zł.
 • Dofinansowanie na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 7.000 zł.
 • Dofinansowanie na magazyn ciepła – do 5.000 zł.
 • Dofinansowanie na magazyn energii – do 16.000 zł.

Po zmianach, które obowiązują od 15 grudnia 2022 roku, decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła, możemy otrzymać nawet 23.000 zł (7.000 zł + 16.000 zł). Z kolei inwestując w instalację PV, z magazynem energii i ciepła oraz z systemem zarządzania energią możemy otrzymać aż 31.000 zł.

Do kiedy można składać wnioski?

Warto mieć na uwadze, że nabór do programów „Mój Prąd” w wersji 4.0 trwa tylko do 31.03.2023 roku, jednak biorąc pod uwagę ilość przyznanych dofinansowań i budżetów, które pozostały można liczyć na przedłużenie tego terminu. Na rozpoznanie wniosku oraz wypłatę będziemy musieli z kolei poczekać do 90 dni. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie uzyskania dofinansowania oraz zainstalowania systemów fotowoltaicznych!

Program „Moje Ciepło” – dla kogo i jakie są warunki?

Pod koniec kwietnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Moje Ciepło”. Co istotne odbywa się on w trybie ciągłym i potrwa aż do końca 2026 roku lub też do wyczerpania dedykowanej puli środków. Czym jest program „Moje Ciepło”, kto może się do niego zgłosić i jaką kwotę można otrzymać?

Czym jest program „Moje Ciepło”?

Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Warto podkreślić, że na ten rodzaj dofinansowania do pomp ciepła czekały przede wszystkim osoby budujące nowy dom. Do tej pory mieliśmy tylko do czynienia z programem „Czyste Powietrze”, który jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Nie dawał on jednak możliwości finansowania inwestycji, w których trwa jeszcze budowa.

Dla kogo program „Moje Ciepło”?

Z programu „Moje Ciepło” mogą skorzystać głównie osoby fizyczne, właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych (zaliczamy domy wolnostojące, bliźniaki oraz domy szeregowe). Dopuszcza się w nich jednak wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub też jednego loku mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 20% powierzchni całego budynku.

Co uznajemy za nowy budynek mieszkalny, byśmy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie? Jest to budynek, gdzie nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ponadto do programu zaliczane są domy, gdzie złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Program „Moje Ciepło” – jakie są wysokości dopłat?

W programie „Moje Ciepło” możemy otrzymać dotację do 30% kosztów kwalifikowanych, w zależności od zastosowanej pompy ciepła. W przypadku powietrznej pompy ciepła maksymalna dopłata wynosi 7000 zł, z kolei, jeśli zdecydowaliśmy się na gruntową pompę ciepła, to kwota wzrasta aż trzykrotnie – do 21.000 zł.

Co ciekawe, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na podwyższony poziom dotacji – z 30 do 45% wysokości kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nie jest uzależnione z kolei od dochodu beneficjenta!

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Jak już informowaliśmy, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania puli środków). Wnioski możemy z kolei składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Ocena wniosku trwa do 60 dni od daty jego rejestracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.

Program „Energia Plus” – dofinansowanie dla firm

Choć fotowoltaika w Polsce największym powodzeniem cieszy się w przypadku gospodarstw domowych, to również i przedsiębiorcy zaczynają się przekonywać do taniej i ekologicznej energii ze słońca. Dlatego Też dla firm został przygotowany program „Energia Plus”, który został wprowadzony w 2019 roku. Jego celem jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.

Dla kogo program „Energia Plus”?

Program „Energia Plus” jest skierowany do podmiotów biznesowych, czyli do przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą. W związku z tym, zgodnie z art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców, o dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • Osoby fizyczne,
 • Osoby prawne,
 • Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Z programu „Energia Plus” mogą skorzystać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

Jaka jest forma i wysokość dopłat?

Aktualnie mamy trzeci nabór programu, gdzie do rozdysponowania jest 745 milionów złotych. W 2023 roku zaszła jednak jedna ważna zmiana – wsparcie może przyjąć bowiem formę zarówno pożyczki, jak i dotacji.

O dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych mogą się zgłosić podmioty, które:

 • Realizują przedsięwzięcie wykorzystujące technologię ORC,
 • Zaciągną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości przynajmniej 35% kosztów kwalifikowanych,
 • W przypadku przedsięwzięć w formule „project finance” spełnią wymóg udziału środków własnych na poziomie minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Terminy programu oraz wnioski

Program „Energia Plus” jest realizowany w latach 2019-2030, przy czym umowy mogą być podpisywane tylko do końca 2027 roku, a środki muszą być rozdysponowane do 2030 roku. Aktualny nabór trwa od 01.02.2023 do 13.12.2024 roku (lub do wyczerpania puli środków).

Wnioski możemy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Nasi specjaliści z przyjemnością pomogą Państwu zarówno w złożeniu wniosku, jak i w zakupie oraz montażu urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, która weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku. Daje ona możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na przeprowadzenie zmian termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych. Ulgą są objęte wszystkie przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte po 01.01.2019.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga skierowana jest do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), według skali podatkowej (12 lub 32%), bądź podatników objętych ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, którzy:

 • Są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • Ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą z kolei skorzystać osoby, które:

 • Odliczali koszty inwestycji od dochodu w przypadku ryczałtu,
 • Skorzystali z ulgi przysługującej w ramach odrębnych przepisów skarbowych,
 • Uzyskali całkowite lub częściowe dofinansowanie na przedsięwzięcie ze środków krajowych,
 • Ujęli wydatki związane z termomodernizacją w kosztach,
 • Koszty zostały im zwrócone już w inny sposób.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna w 2023 roku?

Limit odliczeń, których podatnik nie może dokonać w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wynosi aktualnie 53.000 zł. Co istotne, dotyczy on wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach podatnika. Jednakże możliwość odliczeń przysługuje każdemu podatnikowi z osobna, więc jeśli małżonek/małżonka jest współwłaścicielem nieruchomości, to każdemu z nich przysługuje prawo ulgi na kwotę 53.000 zł, co łącznie daje aż 106.000 zł!

Co możemy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy odliczyć:

 • Ulepszenie budynku, które pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzania,
 • Całkowitą lub częściową zmianę źródła energii na OZE,
 • Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
 • Ulepszenie, które ogranicza straty energii oraz jej zużycie,
 • Inwestycje w przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2023 roku?

Na samym początku warto nadmienić, że ulga termomodernizacyjna przysługuje za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Co ważne, finansowana inwestycja wcale nie musi być zakończona jednak w danym okresie podatkowym, musi być jednak zamknięta przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwsze wydatki.

W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu podatnika, wówczas resztę wydatków możemy odliczyć w kolejnych latach – nie dłużej jednak niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek. Żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musimy uzupełnić i złożyć wniosek PIT/O, który stanowi uzupełnienie dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36LS oraz PIT-37. Kwotę wpisujemy w polu nr 27 i 28 w rubryce „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

W przypadku jakichkolwiek problemów oraz pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą formą. Zawsze staramy się pomóc naszym Klientom na każdym etapie inwestycji – począwszy od wyboru instalacji, przez jej montaż, aż po złożenie wniosków o dofinansowania oraz ulgi.

Dofinansowania w pigułce 2023
Nazwa programuDla kogo?Wysokość wsparciaZakres inwestycjiTerminy
Czyste Powietrzeosoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych)maks. 135.000 złzakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/woda
i powietrze/powietrze
nabór ciągły
Mój Prądosoby fizyczne

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

6.000 zł (wyłącznie na mikroinstalację), 31.000 zł (na instalacje z magazynem energii)

zakup i montaż instalacji fotowoltaiczne oraz magazynów energii

Nabór 4.0 został przedłużony i potrwa do 31.03.2023 roku

Nabór 5.0 – w trakcie ustaleń

Moje Ciepłoosoby fizyczne
(właściciele nowobudowanych domów)
do 30 proc. kosztów (pompa ciepła powietrzna – 7.000 zł,
gruntowa – 21.000 zł)
zakup i montaż pompy ciepła
powietrznej i gruntowej
do 31.12.2026 roku
Energia Plusprzedsiębiorstwapożyczka do 85 proc. kosztów (0,5 mln – 500 mln zł);
dotacja do 50 proc. kosztów
zakup i montaż pompy ciepłanabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji środków

PLANUJESZ INWESTYCJĘ W FOTOWOLTAIKĘ, POMPĘ CIEPŁA LUB MAGAZYN?

DOWIEDZ SIĘ TERAZ:

fotowoltaika cennik

Zaznacz interesujące Cię komponenty.

Formularz BLOG