Jak wygląda rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym?

Spis treści

Planujesz montaż paneli fotowoltaicznych i zastanawiasz się, jak będzie wyglądało rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym? Obawiasz się, że rozliczenia będą skomplikowane? Niepotrzebnie!

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – niezbędne formalności

Aby móc korzystać z paneli fotowoltaicznych, niezbędne jest zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Cała procedura może potrwać nawet 30 dni, dlatego warto rozpocząć ją jak najszybciej. Uwaga: zgłoszenie paneli fotowoltaicznych nie może nastąpić przed zakończeniem ich montażu, wykonanym przez specjalistów. 

 

Gdy instalacja zostanie zamontowana, należy złożyć w zakładzie energetycznym wniosek o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Taki wniosek dostępny jest na stronach internetowych większości dostawców energii elektrycznej. Wniosek ten zawiera między innymi: 

 

– dane właściciela instalacji fotowoltaicznej, 

– lokalizację fotowoltaiki,

– szczegółowe informacje na temat fotowoltaiki – rodzaj przyłącza, poziom napięcia, moc

– maksymalną czy ilość przyłączanych paneli, 

– przewidywaną roczną produkcję energii, 

– dane znamionowe paneli. 

 

Po złożeniu wniosku trzeba zaczekać na jego weryfikację. Jeśli wszystko jest w porządku, będzie ona pozytywna. Następnie nastąpi wymiana licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. W większości przypadków wymiana ta jest bezpłatna i zostanie wykonana przez pracowników zakładu energetycznego, w którym złożony został wniosek. Na sam koniec należy wypełnić oświadczenie o przekazywaniu informacji do sieci energetycznej.

 

Instalacja fotowoltaiki – jak wyglądają rachunki za prąd?

Choć panele fotowoltaiczne są niemal całkowicie bezobsługowe, pierwsze tygodnie i miesiące po montażu paneli są czasem, w którym właściciel instalacji musi “wdrożyć się” do nowego systemu rozliczeń. Jak będą wyglądały rachunki za prąd po montażu fotowoltaiki? Rachunki dla prosumentów wyglądają nieco inaczej niż tradycyjne rachunki za prąd. 

 

Na nowym rachunku pojawią się informacje, dotyczące m.in. odczytu licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, sumy pobranej i wprowadzonej do sieci energii, a także dane o energii czynnej oddanej, energii czynnej pobranej, saldzie energii i ilości zmagazynowanej energii. 

 

Co najważniejsze, rachunek za energię elektryczną będzie o wiele niższy niż dotychczas. Ważne jest to, aby moc instalacji fotowoltaicznej została dobrana optymalnie do zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego. Dzięki temu rachunek za prąd może być nawet o 90% niższy. 

Rozliczenie prosumenckie – na czym polega?

Osoby fizyczne podlegają tzw. rozliczeniu prosumenckiemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. W praktyce oznacza to, że nadmiar energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną może być magazynowany, a następnie odbierany przez właściciela instalacji. Zakłady elektryczna pozwalają na bezpłatny odbiór 80% wytworzonej i zmagazynowanej energii – pod warunkiem, że instalacja ma moc do 10 kW. W przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kW możliwy jest bezpłatny odbiór do 70% energii. 

 

W przypadku fotowoltaiki okresy rozliczeniowe wynoszą 365 dni. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań licznika dwukierunkowego. Oprócz tego prosument co miesiąc otrzymuje informację, ile energii pobrał, a ile wyprodukował. Energia czynna pobrana oznaczać będzie ilość energii, która nie została wyprodukowana przez panele, a było na nią zapotrzebowanie – czyli innymi słowy jest to energią, którą dostarczył zakład energetyczny. 

 

Co bardzo ważne, jeżeli nadwyżka energii wyprodukowanej przez panele nie zostanie wykorzystana w ciągu roku, przepadnie – tzn. prosument nie będzie mógł jej wykorzystać. Nie znaczy to jednak, że nadwyżki nie są wykorzystywane. Są one odprowadzane do ogólnej sieci elektroenergetycznej. Chodzi tutaj także o 20% energii zmagazynowanej w zakładzie – lub 30% w przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kW. Jest to istotne, ponieważ w ten sposób prosument dodatkowo dba o środowisko naturalne. 

 

Rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym – podsumowanie

Osoby, które zdecydowały się na montaż paneli, bardzo często zastanawiają się, jak wygląda rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym. Jak się okazuje, nie jest to skomplikowane. Po złożeniu wniosku i montażu licznika dwukierunkowego prosument otrzymuje comiesięczne rozliczenia, dzięki którym może monitorować, ile energii wyprodukowały panele, ile pobrano z sieci, a ile zostało zmagazynowane. I co najważniejsze – rachunki za prąd są nawet o 90% niższe! 

PLANUJESZ INWESTYCJĘ W FOTOWOLTAIKĘ, POMPĘ CIEPŁA LUB MAGAZYN?

DOWIEDZ SIĘ TERAZ:

fotowoltaika cennik

Zaznacz interesujące Cię komponenty.

Formularz BLOG

Wyślij formularz

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.