Spółdzielnia energetyczna — co to jest i jakie są korzyści z założenia?

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA

Spis treści

Od 2015 roku w Polsce istnieje możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych, choć dopiero niedawno ustawodawstwo zaczęło precyzyjnie określać zasady ich funkcjonowania. Wprowadzenie dyrektywy RED II przez Unię Europejską, zgodnie ze strategią energetyki rozproszonej, nakłada na kraje członkowskie obowiązek umożliwienia tworzenia takich spółdzielni. Jest to odpowiedź na potrzeby małych społeczności, które mogą teraz efektywniej zarządzać lokalnymi zasobami energetycznymi.

Poznaj, czym jest spółdzielnia energetyczna, jakie są kroki do jej założenia, i przede wszystkim – jakie korzyści może przynieść jej działalność. To rozwiązanie oferuje nie tylko oszczędności w cenach prądu, ale również pozwala wrócić do systemu zbliżonego do net-metering, zamiast korzystania z net-billing.

Spółdzielnia energetyczna — co to jest?

W definicji: spółdzielnia energetyczna to forma organizacyjna, w której grupa ludzi (lub przedsiębiorstw) zrzesza się w celu wspólnego zarządzania procesem produkcji, dystrybucji i korzystania z energii. Czyli staje się, niejako, prosumentem zbiorowym.

Ważne, aby w skład spółdzielni wchodziły 3 podmioty (w przypadku firm) lub 10 (w przypadku osób prywatnych. Oprócz tego, punkty poboru i produkcji muszą znajdować się na terenie jednego operatora. Kluczowym aspektem jest również zobowiązanie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Do końca 2025 roku, przynajmniej 40% rocznego zapotrzebowania na energię spółdzielni musi być pokrywane przez OZE. Po tym okresie, wymagany procent wzrasta do 70%, co jest świadomym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i wsparcia dla zielonej energii.

Jeśli przystąpisz do spółdzielni, ograniczysz koszty dystrybucji prądu i uniezależnisz się od rynkowych zmienności cen. Innymi słowy: oszczędzisz pieniądze.

Kto może założyć spółdzielnię energetyczną?

Do utworzenia spółdzielni energetycznej uprawnione są społeczności lokalne, np.:

  • mieszkańcy danej miejscowości lub regionu, jeżeli jest to obszar wiejski lub wiejsko-miejski,
  • miejscowe przedsiębiorstwa,
  • rolnicy,
  • organizacje pozarządowe, np. grupy zajmujące się ochroną środowiska,
  • grupy konsumentów.

Spółdzielnie energetyczne mogą powstawać tylko na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Może to być jedna gmina, lub nawet 3 ze sobą sąsiadujące. Ważnym wymogiem jest, aby gminy biorące udział w spółdzielni znajdowały się na terenie tego samego operatora sieci dystrybucyjnej. Ma to na celu promowanie terenów bogatych w zasoby, które szczególnie mogą być wykorzystane do produkcji zielonej energii. Na terenach wiejskich istnieją też większe możliwości tworzenia farm fotowoltaicznych pracujących na rzecz spółdzielni. 

I jest to świetna informacja, bowiem gminy wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 88% polskich gmin, i mieszka w nich około 50% populacji! 

W teorii spółdzielnie energetyczne powstały z myślą o promowaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych i zapewnieniu możliwości uzyskania niezależności energetycznej przez mniejsze społeczności.

 

Ale w praktyce prosumenci decydują się na tę opcję, aby zachować w swoich portfelach więcej pieniędzy, głównie za sprawą ominięcia systemu net-billing. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Oszukaj system rozliczeń net-billing! | Zakładamy spółdzielnię energetyczną.

Z jakimi korzyściami wiąże się założenie spółdzielni energetycznej?

Jedną z najistotniejszych zalet stworzenia spółdzielni energetycznej jest możliwość magazynowania wyprodukowanej energii w sieci. To rozwiązanie pozwala członkom spółdzielni na instalację systemów fotowoltaicznych (PV), które mogą w pełni zaspokoić ich roczne potrzeby energetyczne. Dzięki temu, bilans energetyczny pozostaje stabilny przez cały rok, w przeciwieństwie do systemu net-billingu, gdzie bilans roczny jest zmienny i zależny od cen zakupu, kosztów dystrybucji oraz cen sprzedaży nadwyżek energii.

Podsumowując w skrócie: Spółdzielnia może odzyskać nawet 60% wyprodukowanej nadwyżki energetycznej, zupełnie jak w systemie net-metering. To dobra alternatywa dla net-billingu, w którym nadwyżka jest przymusowo sprzedawana za niewielkie pieniądze.

Drugą korzyścią jest brak opłat przesyłowych w ramach członków spółdzielni, co pozwala na generowanie oszczędności rzędu 30-40%. Prąd przesyłany jest za pośrednictwem sieci elektrycznych, a więc spółdzielcy nie muszą budować własnych połączeń przesyłowych. Spółdzielnia może działać na obszarze nawet trzech sąsiadujących gmin, co stanowi dość duży obszar.

Kontrola nad dystrybucją prądu i oszczędność to już sporo korzyści, prawda? Ale oprócz tego:

  • Spółdzielnie energetyczne zwolnione są z opłaty OZE, opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy o rynku mocy, opłaty kogeneracyjnej i akcyzy.
  • Członkostwo w spółdzielni energetycznej wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym. W przypadku awarii centralnego systemu lokalne źródła energii mogą w dalszym ciągu dostarczać prąd członkom spółdzielni.

Choć niewątpliwie najważniejsza jest możliwość rozliczania energii płynącej z OZE w systemie net-metering — alternatywnie do nielubianego net-billingu.

Spółdzielnia energetyczna — czy są jakieś ograniczenia?

Chociaż spółdzielnie energetyczne oferują wiele korzyści, istnieją pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę:

  1. Umowy na długi okres z innymi sprzedawcami energii: Członkowie, którzy mają podpisane umowy na długoterminowy zakup energii od innych dostawców, mogą dołączyć do spółdzielni dopiero po wygaśnięciu tych umów. To oznacza, że w niektórych przypadkach przystąpienie do spółdzielni może wymagać czasu.
  1. Ograniczenia geograficzne: Spółdzielnie energetyczne mogą przechowywać nadwyżki tylko na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W gminach miejskich, gdzie koncentracja zabudowy i zużycia energii jest znacznie wyższa, obecnie nie takiej możliwości

Ponadto, warto zaznaczyć, że produkowana w ramach spółdzielni energia jest przede wszystkim przeznaczona dla jej członków. Nadwyżki energii są przesyłane do sieci i mogą być wykorzystane przez spółdzielnię w okresach zwiększonego zapotrzebowania, jednak w ilości nie przekraczającej 60% wyprodukowanej nadwyżki. W przypadku wystąpienia większych nadwyżek, możliwym rozwiązaniem jest dodanie do spółdzielni nowych członków, którzy będą odbierać energię.

Pomożemy Ci założyć spółdzielnię energetyczną!

Założenie własnej spółdzielni energetycznej wiąże się z dużą ilością papierologii i formalności. Od zebrania grupy założycielskiej, przez rejestrację spółdzielni w KRS, aż po uzyskanie wszystkich niezbędnych aż po uzyskanie niezbędnych warunków do rejestracji w KOWR.

Ale nie martw się — w Frankiewicz Energy pomożemy Ci uporać się z całą biurokracją! Pobierz Kalkulator i sprawdź o ile więcej zaoszczędzisz w skali roku instalując fotowoltaikę w modelu spółdzielni energetycznej.

Spółdzielnia energetyczna w pigułce

Spółdzielnie energetyczne pozwalają oszczędzać na prądzie i korzystać z systemu rozliczeń zbliżonego do net-metering. Powstają na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, które stanowią 88% polskich gmin!

Oferują lokalną kontrolę nad energią, możliwość magazynowania energii w sieci (60%) oszczędność (na poziomie 30-40% w skali roku) bez opłat przesyłowych, zwolnienie z opłat OZE, bezpieczeństwo energetyczne i korzystanie z opomiarowania netto. Główne ograniczenie to brak możliwości przesyłania energii poza spółdzielnię, ale to szczegół w porównaniu z ogromem pozytywów.

W Frankiewicz Energy odkryliśmy sekret, jak tworzyć opłacalne spółdzielnie energetyczne, które przynoszą prawdziwe efekty swoim członkom.

Skontaktuj się z nami już teraz, a niebawem będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi!

PLANUJESZ INWESTYCJĘ W FOTOWOLTAIKĘ, POMPĘ CIEPŁA LUB MAGAZYN?

DOWIEDZ SIĘ TERAZ:

fotowoltaika cennik

Zaznacz interesujące Cię komponenty.

Formularz BLOG